Introduktion

       
   

Vision

 

Landbrug

Biocorrection producerer en lang række special produkter til landbruget. Produkterne har alle Humic Substances som basis.

 

BioCorrection humic substance produkter er ikke en egentlig gødning – men et bio-katalysator og bio-stimulerings produkt, der sikrer en bedre optagelse af næringsstoffer i planter og afgrøder.

 

Produkterne har også en meget positiv indflydelse på jordkvaliteten på grund af det høje indhold af bioaktive stoffer.

Samtidig sikrer produktet en binding og deponering af næringsstofferne, nitrogen, metaller og lign. hvilket også betyder en meget væsentlig reduktion af nedsivning af skadelige stoffer.

 

Humic substances kan bruges til såvel jord – som bladgødskning – og alene ved bladgødskning opnås der meget positive resultater.

Udover de udbyttemæssige fordele skal det også understreges, at der er kvalitetsmæssige fordele, idet humic substances øger protein, vitamin og mineral indholdet i afgrøder, grøntsager, frugt etc.  For f.eks kartofler betyder den kontrollerede optagelse af N en bedre kvalitet, længere holdbarhed og reducerede tilfælde af ”sygdomme”.

 

BioCorrection humic substances betyder desuden et mindsket behov for brug af handelsgødning. Det er muligt at tilsætte yderligere mikroorganismer til produktet – alt efter jordforhold og afgrøder – så produktet nærmer sig en fuldgødningstype.

BCHS-Foliar er en serie af humic substance gødning til foliar applikation.

BCHS-Soil er en serie af humic substances gødning til spredning på jord.

 

biocorrection.com

   
   

Services

     
   

  Slam

     
   

  - Kommune

     
          - Industri      
          Landbrug      
   

Produkter

     
   

- Gødning

     
   

- Miljø

     
   

- Industri

     
   

Kontakt os