Introduktion

       
   

Vision

 

Gylle fra Landbruget

Mængderne af gylle fra svin og kvæg udgjorde i 2003, 219 millioner tons og fra mink udgjorde mængderne 7,2 millioner ton.

Biocorrection indgår "gylleaftaler" med den enkelte landmand, som derefter får sin gylle behandlet hos Biocorrection, der overtager ansvaret for den leverede gylle.

I prisfastsættelsen for behandling af gylle foretages der en total beregning, der påviser de direkte fordele den enkelte landmand kan opnå ved at indgå en gylle aftale med BioCorrection.  Også de indirekte omkostningebesparelser samt det øgede indtægtsniveau vil blive beregnet/påvist.

 

 

 

 

   
   

Services

     
   

  Slam

     
   

  - Kommune

     
         - Industri      
          Landbrug      
   

Produkter

     
   

- Gødning

     
   

- Miljø

     
   

- Industri

     
   

Kontakt os