Introduktion

       
   

Vision

 

Slam fra Kommuner

 

Danske rensningsanlæg behandler omkring 636 millioner kubikmeter spildevand om året.  Spildevandet kommer fra toiletter, køkkenvaske og fra industrien.  Med de eksisterende kloaksystemer er det ikke muligt at holde industrispildevand adskilt fra husspildevand, så det hele blandes sammen. Dog skal det bemærkes at mange store industrivirksomheder har deres egne lokale rensningsanlæg.

Rensningen af spildevand efterlader omkring 1,2 millioner tons vådt slam hvilket svarer til 160,000 tons tørstof hver år.  Der er forskel på tørstofindholdet i de forskellige kommuner for det slam, der udbringes på marker eller forbrændes.  Omtrent halvdelen af slammet bruges i landbruget, resten brændes, deponeres eller bruges til andet formål end gødning.

Mængderne af slam forventes at stige  med mellem 5% og 7% om året i de kommende 5 år. Mængden af slam fra rensningsanlæg i en form egnet til behandling i BioCorrection anlæg svarer i 2004 1.200.000 tons eller ca. 3.300 tons om dagen.

   
   

Services

     
   

  Slam

     
         - Kommune      
   

  - Industri

     
          Landbrug      
   

Produkter

     
   

- Gødning

     
   

- Miljø

     
   

- Industri

     
   

Kontakt os