Introduktion

Vision

BioCorrection processerings fordele i forhold til eksisterende bortskaffelses/ behandlings muligheder

 

BioCorrection behandlings metode har flere fordele i forhold til de eksisterende metoder både økonomiske og miljmæssige. Nedenfor findes en oversigt over en række af disse fordele. 

 

  • BioCorrection løsningen betyder variable omkostninger og ingen nye investeringer i behandlingsanlæg.

  • Ingen omkostninger (incl. arbejdstimer) til drift af anlæg, men der imod reducering af investering i opbevaringsfaciliteter

  • Reducering i bortskaffelsesomkostninger.

  • Reducerede lugtgener.

  • Bedre logistik løsninger kortere transportveje og muligheder for etablering af alternative transportmetoder

  • Opfyldelse/overholdelse af eksisterende miljøkrav, reducering af udledning

  • Fremtidssikret løsning muligheder for langtidsplanlægning.

 

 

 

Services

 

  Slam

     - Kommune

  - Industri

        Landbrug

Produkter

- Gødning

- Miljø

- Industri

Kontakt os