Introduktion

     
   

Vision

 

Introduktion

BioCorrection har udviklet og patenteret en teknologi til behandling af organisk affald (gylle, slam og lign) samt andre typer af organiske produkter.

Teknologien gør det muligt i løbet af ganske få timer at behandle organisk affald og materialer, så de bliver omdannet til et ikke forurenende og ikke lugtende produkt.  Der er mulighed for et 100% genbrug af det organiske affald.

Teknologien har været benyttet i udlandet gennem de sidste 5 år i forbindelse med rensning af organiske stoffer og har store anvendelsesmuligheder i Danmark inden for behandling af organisk affald fra landbruget, rensningsanlæg og industrien samt til special behandling af organiske materialer.

De behandlede organiske produkter videreforædles i en special process til forskellige typer af humic substances baseret produkter.

 

 
        Services    
   

  Slam

   
   

  - Kommune

   
   

  - Industri

   
          Gylle    
   

  - Landbrug

   
   

Produkter

   
   

- Gødning

   
   

- Miljø

   
   

- Industri

 

 

   
   

Kontakt os