Introduktion

       
   

Vision

 

Slam fra Industrien

Mængden af slam fra industrien er ikke kendt, men alene den farmaceutiske industri anslås til at have en slammængde til bortskaffelse/behandling på omkring 1.300.000 tons om året men med et relativt stort tørstofindhold på 30%.

   
   

Services

     
   

  Slam

     
   

    - Kommune

     
            - Industri      
         Landbrug      
   

Produkter

     
   

- Gødning

     
   

- Miljø

     
   

- Industri

     
   

Kontakt os