Avaleht

     
   

Visioon

 

Visioon

BioCorrection Eesti soovib saada põllumajanduse, tööstussektori ning avaliku sektori eelistatud partneriks erinevate keskkonnaalaste väljakutsete lahendamisel, mis tulenevad põllumajandustootjate, heitveepuhastusjaamade, tööstuse, energeetika ning ühiskonna poolt tervikuna toodetavatest orgaanilistest jäätmetest. 

BioCorrection pakub klientidele orgaaniliste jäätmete käitlemiseks erinevaid lahendusi. Lisaks pakub BioCorrection erinevat tüüpi humiinaineid ning nende erinevatel kasutusvõimalustel põhinevaid tooteid ja teenuseid.

 

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

     
   

Kontakt