Avaleht

     
   

Visioon

 

Teenused

Tööstusettevõtete, põllumajandustootjate ja omavalitsuste orgaaniliste jäätmete käitlemine.

BioCorrection pakub omavalitsustele, tööstusettevõtetele ning põllumajandustootjatele erinevaid lahendusi orgaaniliste jäätmete käitlemiseks.  

Põhjalikuma info leidmiseks ava vastav aken.

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

     
   

Kontakt