Avaleht

   

 
   

Visioon

 

Omavalitsused

Omavalitsuste jäätmed on erineva koostisega heterogeensed jäätmed, mille kompositsioon erineb piirkonniti oluliselt. Eestis ladestatavatest munitsipaaljäätmetest ligi 60-70% moodustavad biolagunevad jäätmed.

Eesti aastane puhastamistvajav reovee kogus oli 2002. aasta andmetel 278 miljonit m3. Reovee käitlemise tulemusena tekib hinnanguliselt  350 000 kuni 500 000 tonni settemuda aastas, mille koostis ja kontsentratsioon on väga erinev. Osa settemudast kasutatakse veepuhastusjaamade juures komposti tootmiseks, osa ladestatakse prügilates, osa kasutatakse muul otstarbel.

BioCorrection pakub omavalitsustele võimalust erinevat tüüpi  biolagunevate jäätmete käitlemiseks teenuslepingu alusel.

 

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

 

 

   
   

Kontakt

   
       
       
     

NEXT >>