Avaleht

   

 
   

Visioon

 

Avaleht

 

BioCorrection OHL on uudne patenteeritud tehnoloogia orgaaniliste jäätmete (sõnnik, settemuda, kõnts, jms) käitlemiseks.

 

Tehnoloogia abil muundatakse orgaanilised jäätmed mõne tunni jooksul keskkonnale ohutuks ning lõhnatuks tooteks. Käitlusprotsessi läbinud orgaanilised jäätmed lähevad 100% taaskasutusse.

 

Tehnoloogia on orgaaniliste ainete puhastamise eesmärgil olnud kasutusel ligi viis aastat ning omab laialdasi kasutusvõimalusi nii põllumajanduses, heitvee/reovee käitluses kui ka tööstuses.

 

Protsessi lõppsaadust kasutatakse erinevate humiinainetel baseeruvate toodete valmistamiseks.

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

 

 

   
   

Kontakt