Avaleht

   

 
   

Visioon

  Tööstus

Eestis tekkivast aastasest jäätmehulgast ligi 75% on seotud põlevkivi kaevandamise, töötlemise ning kasutamisega. Lõviosa sellest moodustab põlevkivituhk ja poolkoks, mille taaskasutus on minimaalne ning mis on kõrge leeliselisuse tõttu klassifitseeritud ohtlikeks jäätmeteks. Teisteks suuremateks tööstuslike jäätmete allikateks on ehitustööstus, puidutööstus, jt.

Biolagunevate jäätmete hulk Eestis oli 2003. aasta andmete põhjal ligi 2.5  miljonit tonni.

BioCorrection pakub uudset, keskkonnasõbralikku ning jäätmete taaskasutamist võimaldavat tehnoloogiat ning sellel põhinevaid lahendusi, teenuseid ja tooteid tööstuslike orgaaniliste jäätmete käitlemiseks.

 

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

 

 

   
   

Kontakt

   
       
       
     

NEXT >>