Avaleht

   

 
   

Visioon

 
Põllumajandus

Eesti põllumajandustootmise vastavusseviimine Euroopa Liidu nõuete ning Eesti poolt võetud kohustustega tõi olulisi muudatusi loomsete väljaheidete hoidmises, käitlemises, laotamises ja veos ning sõnnikuga maale antavates lubatud lämmastiku jt. toitainete kogustes.

BioCorrection`iga käitluslepingu sõlmimisel vabaneb põllumajandustootja sõnnikukäitlemise koormast -  BioCorrection võtab vastutuse tarnitud sõnniku ja loomsete jäätmete käitlemise eest enda peale.

BioCorrection pakub ka müügiks humiinaineväetisi, mille kasutamine võimaldab tõhustada väetamistehnoloogiaid ja tulemuslikkust.

BioCorrection käitluslepingu hinnakokkulepe sisaldab kompleksset kalkulatsiooni, mis näitab ära põllumajandustootja otsese rahalise võidu, kaudsed kasud kokkuhoiu näol ning potentsiaalse kasu sissetulekute suurenemisest.

 

 
        Teenused    
   

Reovee settemuda

   
   

-Omavalitsused

   
   

-Tööstused

   
       Manure    
   

- Farmid

   
   

Tooted

   
   

- Väetis

   
   

- Keskkond

   
   

- Tööstus

 

 

   
   

Kontakt

   
       
       
     

NEXT >>